Posebne porudžbine

Posebne porudžbine podrazumevaju:

  1. Posebno dizajnirane i personalizovane proizvode iz našeg opusa
  2. Porudžbine koje se odnose na dizajniranje i dekorisanje zidova igraonica, vrtića i bilo kojih drugih prostora namenjenih za boravak dece.

Cene ovakvih porudžbina se posebno utvrđuju na osnovu Vaših želja i zahteva.

Za detaljnije informacije možete se obratiti našem sektoru za posebne porudžbine putem e-maila kreativnaradionica@vragolani.com.