Reklamacije

Povraćaj (odustanak, zamena ili reklamacija)

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da Vam proizvod nije adekvatan poručenom (poslat je pogrešan set ili je u pitanju slovna greška – osim u slučaju ako je slovna greška nastala pri Vašem unosu u porudžbenici), rok za reklamaciju je do 5 dana od dana isporuke. Reklamacijom se ne mogu smatrati oni prigovori koji se odnose na slovne greške nastale kao rezultat pogrešnog unosa imena u porudžbenici i ne smatra se valjanim odustajanje od kupovine ukoliko je porudžbenica već poslata i /ili pristigla (zbog personalizacije proizvoda).

U slučaju valjane reklamacije imete pravo da poručeni proivod zamenite za drugi ili da vam bude vraćen novac.

Da biste ostvarili pravo vraćanja novca prilikom vraćanja proizvoda isti ne sme biti upotrebom oštećen ili pohaban, mora biti vraćen u originalnoj ambalaži, uz priloženu fakturu.

U slučaju odustanka od kupovine, a bez osnova za reklamaciju direktno potrošač snosi troškove povraćaja robe.

Ukoliko se opredelite da u zamenu poručite drugi artikal, takođe snosite samo direktne troškove povraćaja robe (ukoliko je Vaša pogreška), dok mi snosimo troškove dostave novog artikla ukoliko je porudzbina veća od 2000 RSD iznosa.

Ukoliko se odlučite da pre slanja, izvršite zamenu ili potpuno odustane od kupovine, potrebno je da nas obavestite slanjem e-maila na adresu kancelarija@vragolani.com, sa naznakom broja vaše porudzbine koji ste dobili u automatskom e- mailu.

Nakon preuzimanja vraćenog artikla, novi artikal ili povraćaj novca možete očekivati u roku od 2-3 dana istom kuriskom službom. Povraćaj novca se može izvršiti i putem poštanske uputnice, takođe u roku od 2-3 radna dana.

Reklamacije:

Potrošač ima pravo na reklamacije u roku od 5 dana od dana prauzimanja iste.

Zahtev za reklamaciju se može ostvariti isključivo putem e-mail adrese.

Prilikom podnošenje zahteva za reklamaciju potrošač je dužana da:

Reklamirani proizvod dostavi zajedno sa izdatom fakturom(računom).

U razlozima za reklamaciju navede razloge iste i željeni način rešavanja.

Ukoliko potrošač želi povrat novca neophodno je da se izjasni o načinu na koji želi da se povraćaj izvrši (kurirskom službom ili poštanskom uputnicom).

Odgovor na reklamaciju potrošaču biće dostavljen u roku od 1-2 radna dana.