Polisa privatnosti i zaštita podataka

Vragolani koriste lične podatke samo na način koji su saglasni sa svrhom sa kojom su prikupljeni i za koju smo dobili ovlašćenje od naših potrošača.

Koje podatke prikuplja sajt Vragolani?

Postoje dve vrste podataka koje prikupljamo od Vas:

 1. Podaci koje tražimo kako bi Vam pružili adekvatnu i kvalitetnu uslugu
 2. Podaci koje nam dobrovoljno dostavljate

Prikupljamo sledeće lične podatke od Vas:

 1. Kontakt podaci: ovo su podaci koji su nam potrebni da Vas konkatiramo. To su ime, email adresa, poštanska adresa i broj telefona
 2. Lozinke: ovo su podaci koji Vam omogućavaju da pristupite uslugama, tehničkoj podršci i slično. Ti podaci su korisnički ID, broj naloga i lozinka.
 3. Dobrovoljno dostavljeni podaci: ovo su podaci koje nam dobrovoljno ostavljate i nisu neophodno (nužni) za funkcionisanje usluga (sajta). Ovi podaci uključuju: Vaše komentare na naše usluge, Vaše veze sa nama putem društvenih mreža i sl.

Kako koristimo vaše podatke:

 1. Kako bi smo Vam predstavili naš sajt i njegov sadržaj
 2. Kako bi smo Vam obezbedili informacije ili usluge koje tražite od nas
 3. Kako bi smo Vam dostavili obaveštenja, uključujući datum fakturisanja, slanja i očekivanog datuma isporuke
 4. Kako bi smo Vam ispunili svoje obaveze i primenili prava koja proističu iz bilo kog ugovora(porudžbine) koji ste sklopili sa nama
 5. Kako bi smo Vas obavestili o promenama na našem sajtu ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo

Otkrivanje ličnih podataka trećim licima:

Vaše podatke možemo oktiri trećim licima u sledećim situacija:

 1. U skladu sa bilo kojim sudskim ili policijskim nalogom
 2. Kako bi smo sproveli ili primenili naše uslove korišćenja ili uslove prodaje, kao i u svrhe fakturisanja i naplate

Ukoliko se odličite da koristite naš sajt, smatraćemo da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja,kao i politiku privatnosti.